Skip to main content

Style Options

Layout Style

Colors schema

Smer

youtube

Predstavitev Državnega sveta

dobrodošli v drugem domu slovenskega parlamenta. Kot predsednik Državnega sveta se zavedam, da so informacije, ki jih uporabnik dobi v svoje roke, pomembno orodje v današnjem vse bolj digitaliziranem svetu. V Državnem svetu smo vam zato pripravili sveže komunikacijske poti, s katerimi želimo, da ste  točno, hitro, ažurno in objektivno seznanjeni o dogajanju znotraj naše inštitucije, pa tudi izven – na številnih diplomatskih srečanjih, strokovnih posvetih, protokolarnih dogodkih …

Zadnje novice

Pregled zadnjih objavljenih novic
 • slika 1
  Trideset slovesnih srečanj na sv. Jakobu, ujetih v fotografskem objektivu
 • slika 1
  12. seja upravnega odbora Društva Rastoča knjiga
 • slika 1
  SPOMINSKA SLOVESNOST PRI RUSKI KAPELICI POD VRŠIČEM
 • slika-1
  17. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS
 • slika 1
  Žalna seja ob smrti državnega svetnika Bojana Kontiča
 • slika 1
  Vpis v žalno knjigo ob smrti nekdanjega predsednika Državnega zbora Franca (Ferija) Horvata
 • DRŽAVNI SVET VLOŽIL ZAHTEVO ZA PRESOJO USTAVNOSTI DRUGEGA ODSTAVKA 5. ČLENA GRADBENEGA ZAKONA
 • Drap & Drop layout
  Drag and Drop Layout
 • Awesome Shortcodes
  Awesome Shortcodes
 • html5
  Best Theme Ever
 • Design Repsonsive
  Fully Responsive Design
 • Premium modules
  Premium modules
 • Drupal 8 theme
  Drupal 8 Theme

O državnem svetu

USTAVNA OPREDELITEV

Ustava Republike Slovenije v poglavju Državna ureditev umešča Državni svet na drugo mesto v sistem organov državne oblasti. 

+

Pristojnosti

Državni svet lahko predlaga Državnemu zboru sprejem zakonov ali sprememb in dopolnitev posameznih določb zakonov (prva alinea 97. člena Ustave RS). 

+

Volitve

Volitve v Državni svet ureja zakon, ki ga sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev (98. člen Ustave RS).

+

Status članov

Ustava Republike Slovenije (100. člen) in Zakon o državnem svetu (61. člen) določata, da član Državnega sveta ne sme biti hkrati poslanec v Državnem zboru niti ne sme opravljati druge funkcije v državnih organih.

+

Izjava tedna

 • Alojz Kovšca

  Alojz Kovšca: WHO je razglasil pandemijo, naša zahodna soseda doživlja grozljivo nočno moro, mi, v mislih imam odgovorne inštitucije države, pa se obnašamo, kot da imamo opravka z nedolžnim prehladom, ki bo Slovenijo po vsej verjetnosti zgrešil, ker smo tako ali tako majhna država. Dejstvo je, da nas je v teh dneh zadel celo meteorit, ne le virus Covid 19! Zato odprimo oči, vključimo zdravo pamet, ukrepajmo preden bo prepozno. Obnašajmo se odgovorno, poskrbimo za preventivno, a hkrati skrbimo za solidarnost do najbolj ranljivih in pomoči potrebnih državljanov.

 • Mitja Gorenšček

  Mitja Gorenšček, državni svetnik; v času, ko se soočamo s krizo, se čutimo še posebej odgovorni in poklicani, da skrbimo, da bodo ukrepi za blažitev krize, ki jih sprejema država, sorazmerni s težavami, ki jih kriza prinaša. Ves ta čas smo v tesnih stikih s podjetji, od katerih smo dobili mnogo informacij, prošenj in sugestij, kaj v tem času potrebujejo, ter le-te strnili v nekaj priporočil, ki smo jih posredovali tudi vladnim službam.

Statistični podatki za leto 2019

9
Zakonodajne iniciative
5
Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti
80
Vprašanja in pobude državnih svetnikov (98. člen)
9
Sprejete zahteve za odložilni veto)

Državni svetniki

Spremno besedilo, itd itd

Mitja Gorenšček
Mitja Gorenšček
Državni svetnik
Mitja Gorenšček
Državni svetnik

Izobrazba: dipl. oec

Full Profile
Matjaž Švagan
Matjaž Švagan
podpredsednik Državnega sveta
Matjaž Švagan
podpredsednik Državnega sveta

Leta 1992 je bil izvoljen za predsednika Skupščine Občine Zagorje ob Savi, 1994 pa na neposrednih lokalnih volitvah za župana občine Zagorje ob Sav

Full Profile
Alojz Kovšca
Alojz Kovšca
predsednik Državnega sveta
Alojz Kovšca
predsednik Državnega sveta

Rojen 13. septembra 1965 v Čapljini kot kot drugi izmed štirih otrok častnika JLA in gospodinje.

Full Profile
Igor Antanauer
Igor Antanauer
Državni svetnik
Igor Antanauer
Državni svetnik

Rojen 5. 9. 1954 v Celju.

Full Profile

CIVILNA DRUŽBA

RASTOČA KNJIGA

Rastoča knjiga je projekt, s katerim imamo Slovenci priložnost izraziti svojo hvaležnost za življenje s knjigo od samih začetkov pismenosti pa do danes. V živem stiku s knjigo se je stoletja krepila zavest o sožitju slovenske besede v množici govoric, ki nas obdajajo.

PLAKETE

Plakete Državnega sveta se podeljujejo na podlagi Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta. Predlog za podelitev plakete lahko poda vsaka državna svetnica oziroma svetnik, interesna skupina Državnega sveta ali organizacije civilne družbe, katere člani delujejo na področju prostovoljnega dela. Podrobnejši opis postopka zbiranja predlogov in obrazec za prijavo kandidatov lahko najdete v priloženem javnem pozivu.

 

PREDAVANJA

Pregled predavanj

DRUŠTVO DRŽAVNIH SVETNIKOV

Društvo državnih svetnikov je prostovoljno združenje nekdanjih in sedanjih članic in članov Državnega sveta. Namen društva je združevanje sedanjih in bivših državnih svetnikov, spodbujanje aktivnosti za urejanje statusnih zadev državnih svetnikov, spodbujanje razprav o parlamentarizmu, dvodomnosti in demokraciji, skrb za interese članov ter medsebojna pomoč pri razreševanju težav in problemov, s katerimi se člani soočajo. 

POSVETI

Pregled vseh organiziranih posvetov

KONFERENCE

Pregled organiziranih konferenc

AKTUALNO

Copyright © 2020