ADORE ">

Varstvo osebnih podatkov

ZAKAJ in KDO

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list 94/07) predpisuje, da je vsaka pravna ali fizična oseba (podjetje, samostojni podjetnik, državni organi,…), ki obdeluje osebne podatke, dolžna zagotoviti ustrezno varnost pri obdelovanju osebnih podatkov.

KAJ

Vsak zavezanec je tako dolžan sprejeti in v praksi upoštevati Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, s katerim predpiše ustrezne postopke in ukrepe za varno obdelavo. Za vsako zbirko osebnih podatkov je potrebno izdelati katalog zbirke, v katerem se navedejo namen zbiranja, vrsta podatkov, uporabniki, način varovanja in rok hranjenja podatkov. Večja podjetja (več kot 50 zaposlenih) morajo pravilnik in katalog zbirk vpisati v javni register pri Informacijskemu pooblaščencu.

V kolikor so vaši prostori videonadzorovani, je potrebno to posebej označiti, vpisati v pravilnik in katalog zbirk ter prijaviti v javni register pri Informacijskemu pooblaščencu.

KAZNI ZA KRŠITVE

  • Od 209€ do 835€ za posameznika kršitelja
  • Od 835 do 1.252€ za odgovorno osebo pravne osebe ali s.p.
  • 172 do 12.518€ za pravno osebo

Izognite se visokim kaznim z našo pomočjo – Naš celovit pristop za izdelavo dokumentacije po Zakonu o varstvu podatkov obsega:

  • ogled prostorov, v katerih se osebni podatki obdelujejo,
  • svetovanje pri nepravilnostih,
  • izdelava Pravilnika o varstvu osebnih podatkov,
  • izdelava kataloga zbirk osebnih podatkov,
  • izdelava evidenc.